احمد جلالی پنجشنبه 16 فروردین 1397 05:37 ب.ظ نظرات ()
پروژه اثر بخشی آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی با جهت گیری اسلامی بر شادکامی،خودکارآمدی،تاب آوری و کیفیت

پروژه-اثر-بخشی-آموزش-مبتنی-بر-کیفیت-زندگی-با-جهت-گیری-اسلامی-بر-شادکامی-خودکارآمدی-تاب-آوری-و-کیفیتدانلود پایان نامه و پروژه اثر بخشی آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی با جهت گیری اسلامی بر شادکامی، خودکارآمدی، تاب آوری و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانهای مقطع متوسطه دوم در 177 صفحه همراه با پرسشنامه و رعایت اصول روش تحقیق همراه با جزئیات کامل/متن: محدوده مورد مطالعه در این پژوهش دارای مختصات، دانلود فایل