احمد جلالی سه شنبه 24 مهر 1397 10:31 ق.ظ نظرات ()
فرار مغز ها

فرار-مغز-ها با عنایت به اینكه طی سال‌های اخیر، موج جدیدیاز مهاجرت سرمایه انسانی از اقصی نقاط جهان به كشورهای شمال یا اصطلا‌حا صنعتی بهویژه ایالت متحده آمریكا گسترش یافته است، نویسنده دراین مقاله می‌كوشد از منظرینوین نسبت این پدیده را براساس مدل مركز‌...دانلود فایل