احمد جلالی شنبه 31 فروردین 1398 10:59 ق.ظ نظرات ()
پایان نامه بررسی تاثیر فشار کاری بررضایت شغلی وفرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز 97-1396

پایان-نامه-بررسی-تاثیر-فشار-کاری-بررضایت-شغلی-وفرسودگی-مدیران-مدارس-ابتدایی-شهرستان-الیگودرز-97-1396دانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی تاثیر فشار کاری بر رضایت شغلی و فرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز 97-1396، در 120 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فشار کاری بر رضایت شغلی و فرسودگی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الیگودرز بود. جامعه دانلود فایل