احمد جلالی شنبه 31 فروردین 1398 10:59 ق.ظ نظرات ()
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سبک-رهبری-مدیران-با-استقلال-کاری-و-کیفیت-زندگی-کاری-دبیران-دوره-متوسطهدانلود پروژه،پایان نامه با عنوان: بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه شهرستان الیگودرز، در 130 صفحه، همراه با رعایت اصول روش تحقیق بصورت کامل/متن: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک رهبری مدیران با استقلال کاری و کیفیت زندگی کاری دبیران دوره متوسطه دانلود فایل